Säkerhet.

Karlskoga Motorsportvecka jobbar tillsammans med Karlskoga kommun, Länsstyrelsen och Polisen för att följa alla ramar och regler för att arrangemanget ska vara säkert och arbeta aktivt med miljön under Motorsportveckan.

“Publik, tävlande, deltagare, funktionärer och anställda har rätt att kräva en god säkerhetsnivå på Karlskoga motorsportvecka. Säkerheten ska samtidigt utformas så att tillgången till evenemangets olika arenor förblir så stor som möjligt.

Säkerhetsarbetet utgår från de risker och hot i verksamheten som identifierats och värderats. Vid all riskbedömning ska personsäkerheten alltid prioriteras högt”