Miljö & Säkerhet.

Karlskoga Motorsportvecka jobbar tillsammans med Karlskoga kommun, Länsstyrelsen och Polisen för att följa alla ramar och regler för att arrangemanget ska vara säkert och arbeta aktivt med miljön under Motorsportveckan.

Motorarrangemang – är det verkligen ett bra arrangemang ur miljösynpunkt? 

Att prata miljö och motorsport kan verka motsägelsefullt. Men det gör vi med gott samvete. Det kan uppfattas som att motorsport och motorarrangemang går stick i stäv med miljöfrågorna, i de flesta fall är det inte så. Motorsporten arbetar aktivt med miljöfrågor inom många olika områden, just för att ta en ledande roll för att effektivt arbeta fram tillexempel miljövänliga bränslen.